Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Aktualności


Zarejestruj   |   ZalogujPartner miasta

KONTAKT

Urząd Miejski
w Świętochłowicach
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałki: 7.30-17.00
wtorki-czwartki: 7.30-15.30
piątki: 7.30-14.00

Kasa czynna:
poniedziałki: 7.30-16.00
wtorki-czwartki: 7.30-14.30
piątki: 7.30-13.00
przerwa: 11.00-12.00Wydział komunikacji:
poniedziałki: 7.30-16.30
wtorki-czwartki: 7.30-15.00
piątki: 7.30-13.30TELEFON:
(032) 3491-800
FAX:
(032) 3491-812
MAIL:

um@swietochlowice.plWykaz rachunków bankowych

Podatki i opłaty lokalne
przelew krajowy
07 1050 1373 1000 0022 8135 7471


Opłata skarbowa
przelew transgraniczny
SWIFT: INGBPLPW
IBAN:PL 07 1050 1373 1000 0022 8135 7471


Depozyty
54 1050 1373 1000 0022 8149 7178


Dochody Urzędu Miejskiego
23 1050 1373 1000 0022 8149 7251


Dochody Skarbu Państwa
61 1050 1373 1000 0022 8149 7343


Dochody Świadczeń Społecznych UM
26 1050 1243 1000 0023 0188 8158


Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Świętochłowic

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje o przystąpieniu do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Świętochłowic na lata 2007-2015. W związku z powyższym informujemy o możliwości zgłaszania nowych projektów i składania uwag do programu. Karty projektów można składać do 17 listopada 2011 r.

 

Wpisanie projektu do lokalnego programu rewitalizacji jest jednym z warunków uzyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 6.2.3. Rewitalizacja JESSICA.

 

Informacje nt. projektu aktualizacji programu można uzyskać w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, tel. 3491-892, pokój nr 224.

 

Do programu rewitalizacji zostały już zgłoszone następujące projekty:

1. Budowa kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach.

2. Rewaloryzacja infrastruktury OSiR „Skałka” jako miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców Świętochłowic.


Odnośniki:

- Lokalny Program Rewitalizacji

- Inicjatywa JESSICA

wróć
Źródło: UM 2011-10-28 12:18:33
Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman