Aktualno?ci     Miasto     Urz?d Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Ekologia >> Utrzymanie czysto?ci i porz?dku >> Ewidencja udzielonych i cofni?tych zezwole?

Wykaz przedsi?biorcw posiadaj?cych zezwolenie na odbir odpadw komunalnych

1. Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej w ?wi?toch?owicach Sp. z o.o.

ul. ?agiewnicka 76, 41-608 ?wi?toch?owice

Tel. 0-32 345-15-70

Fax. 0-32 345-15-44


2. REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16 oddzia? w Sosnowcu

41-203 Sosnowiec ul. Baczy?skiego 11

Tel. 0-32 293-80-62

Fax. 0-32 293 80 79


3. ALBA ekoserwis Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 5, 41-922 Radzionkw

Tel. 0-32 324-69-44

Fax. 0-32 324-69-43


4. PTS ALBA

ul. Bytkowska 15, 41-500 Chorzw

Tel. 0-32 249-56-80

Fax. 0-32 241-42-66


5. EKO?RODOWISKO Sp. z o.o.

ul. Cyryla i Metodego 50, 41-909 Bytom

Tel. 0-32 388-68-00

Fax. 0-32 388-68-15


6. Prywatny Zak?ad Oczyszczania Miasta Waldemar Strach

ul. Sp?dzielcza 1/1, 42-274 Konopiska

Tel. 0-34 329-92-29

Fax. 0-34 328-20-05


7. Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych van Gansewinkel Grny ?l?sk Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda ?l?ska

Tel. 0-32 242- 21-10


8. Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda ?l?ska

Tel/Fax. 0-32 248-20-31


9. Przedsi?biorstwo Komunikacji Miejskiej w Bytomiu Sp. z o.o.

ul. Witczaka 135, 41-902 Bytom

Tel. 0-32 281-20-21 wew. 317 i 336


10. Spectrum Silesia Service Sp. z o.o.

ul. Krzy?owa 3, 41-902 Bytom

Tel. 0-32 286-79-83

Fax 0-32 286-79-84


11. SITA STAROL Sp. z o.o.

ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzw

Tel. 0-32 349-77-11

Fax. 0-32 348-42-33


12. MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

Tel. 0-32 271-72-81

Fax 0-32 271-34-21


13. ALBA MPGK Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2, 41-300 D?browa Grnicza

Tel. 0-32 262-50-29

Fax 0-32 262-25-34


14. VEOLIA US?UGI DLA ?RODOWISKA RECYKLING Sp. z o.o.

ul. Szobiszowicka 1, 44-100 Gliwice

Tel. 0-32 338 23 32

Fax 0-32 338-23-34


15. Zak?ad Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach

Korzonek 98, 42-274 Konopiska

Tel. 0-34 366-89-84

Fax 0-34 328-37-14


16. REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

Tel. 0-32 231-08-58

Fax 0-32 238-23-85Wykaz przedsi?biorcw posiadaj?cych zezwolenie na opr?nianie zbiornikw bezodp?ywowych

1. Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej w ?wi?toch?owicach Sp. z o.o.

ul. ?agiewnicka 76, 41-608 ?wi?toch?owice

Tel. 0-32 345-15-70

Fax. 0-32 345-15-44


2. REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16, oddzia? w Sosnowcu

41-203 Sosnowiec ul. Baczy?skiego 11

Tel. 0-32 293-80-62

Fax. 0-32 293 80 79


3. ALBA ekoserwis Sp. z o.o.,

ul. Sikorskiego 5, 41-922 Radzionkw

Tel. 0-32 324-69-44

Fax. 0-32 324-69-43


4. Przedsi?biorstwa Produkcyjno- Us?ugowo- Handlowego Agnieszka Sroka

ul. Polna 72

42-622 ?wierklaniec

Tel. 0-32 284 44 75

Fax. 0-32 284 44 761


5. Przedsi?biorstwo Wodoci?gw i Kanalizacji w Bytomiu Sp. z o.o.

ul. Arki Bo?ka 25, 41-902 Bytom

Tel. 0-32 281-00-15

Fax. 0-32 282 81-92


6. Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda ?l?ska

Tel/ Fax . 0-32 248 20 31


7. FIRMA WOD -KAN Eugeniusz Drewniok

41-503 Chorzw ul. Okrzei 8

Tel. 0-32 241 -51-53

Fax 241-70-32


8. Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych van Gansewinkel ?l?sk Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda ?l?ska

Tel.0-32 24-22-110


9. UNIMARK Sp. z o.o.

ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice

Tel. 0-33 823-42-89, 873-98-32, 873-48-30

Fax. 0-33 873-48-30


10. MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

Tel. 0-32 271-72-81

Fax. 0-32 271-34-21


11. EKO?RODOWISKO Sp. z o.o.

ul. Cyryla i Metodego 50, 41-909 Bytom

Tel. 0-32 388-68-00

Fax. 0-32 388-68-15


12. TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o.

ul. P?ochoci?ska 29, 03-044 Warszawa

Tel. 0-22 614-59-79

Fax 0-22 614-59-79 wew. 215Wykaz przedsi?biorcw ktrym cofni?to zezwolenia na odbir odpadw komunalnych i opr?niania zbiornikw bezodp?ywowych


- - -


Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman