Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Ekologia >> Użytki ekologiczne

UŻYTEK EKOLOGICZNY

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 1991 roku:

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu.


Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym.
Nie mogły one być objęte ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i zazwyczaj mniejszą rangę ich walorów przyrodniczych.


Na obszarze naszego miasta zostały utworzone dwa użytki ekologiczne:


  1. Użytek ekologiczny nad stawem "Foryśka"

  2. Użytek ekologiczny: "Las na Górze Hugona"

  3. Użytek ekologiczny: "Lasek Chropaczowski"

Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman