Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Miasto

Informacje o mieście


ŚWIĘTOCHŁOWICE - miasto w południowej Polsce leżące w centrum Górnego Śląska. Jedno z miast należące do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oddalone 7 km od stolicy województwa śląskiego - Katowic. Graniczą od północy z Bytomiem, dawną stolicą Księstwa Bytomskiego, od zachodu i strony południowo-zachodniej z Rudą Śląską, a od wschodu i strony południowo-wschodniej z Chorzowem.

Obszar miasta, obejmujący 13,22 km2 rozciąga się między 18°53' a 18°53'15” długości geograficznej wschodniej i między 50°16'15” a 50°19'33” szerokości geograficznej północnej. Rozciągłość w kierunku południowym wynosi około 6 km, a w kierunku równoleżnikowym około 3,7 km. Długość granic wynosi 23,22 km.

Jeżeli chodzi o ludność to Świętochłowice są najgęściej zaludnionym miastem w województwie śląskim i należą do najgęściej zaludnionych miejscowości w Europie. W 2002 roku Świętochłowice zamieszkiwało 56 410 osoby. Na 1 km2 przypadało więc około 4 270 osób. Miasto zamieszkuje duża grupa ludności autochtonicznej - Ślązaków oraz zakorzenionych w mniejszym lub większym stopniu przybyszów z innych stron Polski.


Układ przestrzenny miasta tworzą zasadniczo dwa skupiska zwartej zabudowy - obiektów przemysłowych przemieszanych z budownictwem mieszkaniowym: śródmieście z dzielnicami: Centrum i Zgoda oraz Lipiny, Chropaczów i Piaśniki tworzące drugie skupisko.

W poszczególnych dzielnicach możemy wyróżnić mniejsze skupiska budynków i ludności - osiedla. Obecnie możemy wyodrębnić osiem:

 • w dzielnicy Centrum:
  • osiedle "Ustronie"
  • osiedle "Skałka"
 • w dzielnicy Zgoda
  • osiedle "Słoneczne"
  • osiedle "Zatorze"
  • osiedle "Podgórze"
 • w dzielnicy Chropaczów
  • osiedle "Wzgórze"
  • osiedle "Brzezina"
 • w dzielnicy Lipiny:
  • osiedle "Matyldy"

Symbole Świętochłowic

Uchwałę ustanawiającą znaki miasta - herb, chorągiew, flagę, sztandar i pieczęcie - Rada Miejska Świętochłowic podjęła w dniu 30 sierpnia 1995 roku - dla wyrażenia wspólnoty lokalnej mieszkańców miasta i jej samorządności. Czytamy w niej o tych symbolach:

"Stanowią one symbol wspólnoty, przywiązania i lokalnego patriotyzmu, wyrażają gotowość podejmowania wysiłków dla obrony samorządności i budowania wspólnego dobra. Nawiązują do przeszłości miasta i powinny być otaczane najgłębszą czcią, zaś ich kształt winien mieć zapewnioną ochronę teraz i w przyszłości."


Herb miasta

Herbem miasta jest złoty półorzeł górnośląski w prawym błękitnym polu tarczy dzielonej w słup, złoty pyrlik i młot górniczy od czoła oraz złote koło zębate od podstawy lewego czerwonego pola dzielonego w pas.

Herb miasta umieszcza się w sali obrad Rady Miejskiej, w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz na budynkach jednostek organizacyjnych miasta. Wywieszany jest z okazji publicznych uroczystości miejskich w miejscach ich odbywania oraz umieszczony w innych miejscach za zgodą Rady Miejskiej. Herb można także umieszczać na ceremonialnych drukach urzędowych, drukach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz prezydenta miasta. Herb otoczony wieńcem dębowym stanowi element odznaki radnych i członków Zarządu Miasta.

Użycie herbu oraz samego godła przez instytucje nie będące jednostkami organizacyjnymi miasta, a także organizacje społeczne, może nastąpić tylko za zgodą Rady Miejskiej.


Chorągiew, flaga, sztandar

Chorągiew miasta składa się z czterech stref równej szerokości: złotej, błękitnej, złotej, czerwonej. Flaga miasta jest uroczystą odmianą chorągwi miasta, na środku której umieszczony jest herb miasta.Sztandar

Sztandar miasta stanowi odmianę chorągwi używaną w szczególnie ważnych, zwykle uroczystych momentach życia miasta. Składa się z dwóch płatów:

Prawa strona sztandaru (awers) podzielona jest na dwie strefy równej szerokości w barwach miasta: złotą i błękitna. Pośrodku umieszczony jest herb miasta oraz napis ŚWIĘTOCHŁOWICE.

Lewa strona sztandaru (rewers) również podzielona jest na dwie strefy równej szerokości w barwach narodowych: złotą i czerwoną, a pośrodku znajduje się herb Rzeczypospolitej - złoty orzeł, zwrócony dziobem w stronę drzewca sztandaru.Pieczęcie gminy

Dokumenty miejskie są sygnowane pieczęcią miasta.

Pieczęć miasta sporządzona zostały w dwóch odmianach - urzędowej i uroczystej.

Pieczęć urzędowa zawiera herb miasta wraz z rozmieszczonym wokół niego napisem: PIECZĘĆ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE.

Pieczęć uroczysta natomiast ma napis w języku łacińskim: SIGILLUM CIVITATIS SVENTOCHLOVICENSIS.Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman