Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Miasto >> Programy unijne >> Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej

Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, oszacowano na ok. 2 365 000 zł.

Świętochłowice otrzymają dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych, tj. prawie 1 400 000 zł. Pozostałe 40% będzie pochodzić z budżetu gminy. Cały zakres robót oszacowano na blisko 3 400 000 zł.

Przedmiotem projektu jest adaptacja zabytkowego budynku w dzielnicy Lipiny, usytuowanego przy ulicy Sądowej 1 na potrzeby utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych (CIS).

Realizacja projektu jest efektem współpracy czterech sąsiadujących miast – Świętochłowic, Bytomia, Chorzowa i Rudy Śląskiej w ramach projektu „Support for Cities”, realizowanego w ramach Programu Komisji Europejskiej URBACT. W każdym ze wspomnianych miast utworzone zostanie Centrum Inicjatyw Społecznych.

Zrewitalizowany obiekt stanie się miejscem integracji lokalnej społeczności oraz bazą lokalową dla organizacji pozarządowych. CIS udzieli wsparcia lokalnym organizacjom pozarządowym, wolontariuszom, działającym na rzecz mieszkańców Miasta a także skoordynuje działania instytucji miejskich. Ponadto działania CIS zorientowane będą na bezpośrednią współpracę ze środowiskiem lokalnym dzielnic, szukanie dróg aktywizacji zawodowej, kulturalnej, sportowej. Przyczyni się do przełamania wizerunku Miasta oraz do ożywienia życia społecznego, zwłaszcza w dzielnicach Lipiny i Chropaczów.

Inauguracja działalności CIS przewidziana jest na styczeń 2011 r.Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman