Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Miasto >> Organizacje

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
w Świętochłowicach


Początek turystyki w Świętochłowicach dało powstanie 27 stycznia 1947r. Sekcji Turystycznej utworzonej przez pracowników Huty "Florian". Sekcja dała podwaliny pod utworzone pierwsze koło PTTK na terenie miasta. W następnych latach powstały kolejne koła. Świętochłowickie koła i kluby należały terytorialnie do Oddziału w Chorzowie. Aby lepiej popularyzować turystykę w mieście, a także sprawniej organizować własne imprezy turystyczne w lutym 1975r. powołano Komisję Turystyki. Organizowano złazy górskie i kursy organizatorów turystyki. W styczniu 1982r. aktyw turystyczny miasta powołał Radę Koordynacyjną Kół PTTK, która organizowała imprezy turystyczne. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych powstała inicjatywa utworzenia samodzielnej jednostki, jaką jest Oddział PTTK. Pomysł ten znalazł pełne zrozumienie i poparcie ówczesnych władz miasta oraz Zarządu Wojewódzkiego PTTK. 14 grudnia 1987r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji "SKAŁKA" odbył się Zjazd Założycielski Oddziału PTTK w Świętochłowicach. Prezesem Zarządu został zasłużony działacz turystyczny Kol. Henryk Kieś, który pełnił tą funkcję przez 18 lat.


Oddział PTTK w Świętochłowicach zaliczany jest do najmłodszych oddziałów na Górnym Śląsku i zarazem do najmniejszych w Polsce. Obecnie liczy ok. 236 członków uprawiających wszystkie rodzaje turystyki w sześciu kołach zakładowych i środowiskowych:

- Koło Huty "Florian"
- dawnej Kopalni "Polska"
- przy Urzędzie Miejskim
- przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej
- koło środowiskowe "Prabud-Środowiskowe".


Oddział jest samodzielną jednostką programową, gospodarczą i prawną, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego i działającą w oparciu o Statut Oddziału.


Społeczna kadra Oddziału o kwalifikacjach przewodników, przodowników i instruktorów różnych dyscyplin turystyki i krajoznawstwa organizuje szereg atrakcyjnych imprez górskich i nizinnych dla członków i sympatyków Towarzystwa mieszkających w Świętochłowicach. Stałym miejscem spotkań członków Oddziału jest pawilon na stadionie SKAŁKA przy ul. Bytomskiej nr 40, gdzie członkowie Zarządu pełnią cotygodniowe dyżury (pok. 401- w każdą środę w godzinach 16.30 / 17.30.


Zarząd oddziału:

Zdzisław Klose - PREZES

Jan Ludwiczak - WICEPREZES

Maria Klose - SEKRETARZ

Urszula Juretko - SKARBNIK

Mieczysław Myrta - CZŁONEK PREZYDIUM

Michał Slodczyk - CZŁONEK PREZYDIUM

Władysław Szczur - CZŁONEK PREZYDIUM

Dominika Juretko - CZŁONEK ZARZĄDU

Krystyna Kieś - CZŁONEK ZARZĄDU

Henryk Kieś - CZŁONEK ZARZĄDU

Janina Myrta - CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Sapiejko - CZŁONEK ZARZĄDU

Elżbieta Wojnarowska - CZŁONEK ZARZĄDU


Oddziałowa komisja rewizyjna:

Joachim Knechtem - PREZES

Stefania Korzeczek - CZŁONEK

Henryk Stürtz - CZŁONEK


Oddziałowy sąd koleżeński:

Stanisław Hanzel - PREZES

Antoni Juretko - CZŁONEK

Antoni Kłusek - CZŁONEK

Ewa Rechta - CZŁONEK

Janusz Ryś - CZŁONEKDyżury członków Zarządu pełnione są w siedzibie Oddziału (Pawilon OSiR "SKAŁKA" pok. 401) w każdą środę w godzinach 16.30 / 17.30


Jednym z wniosków ostatniego Zjazdu było stworzenie oddziałowej witryny internetowej, poprzez którą Oddział będzie informował społeczność naszego miasta o imprezach (wycieczkach, rajdach, złazach) organizowanych dla członków Towarzystwa i nie zrzeszonych mieszkańców Świętochłowic. Adres strony www: http://swietochlowice.pttk.w.interia.pl, adres e-mail: swietochlowice.pttk@interia.plPLAN IMPREZ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ I WYCIECZEK KRAJOZNAWCZYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ, KOŁA I KLUBY PTTK W ŚWIĘTOCHŁOWICACH NA ROK 2010


L.p. NAZWA IMPREZY - MIEJSCE TERMIN ORGANIZATOR ZGŁOSZENIA
1. Spotkanie Noworoczne OSIR "SKAŁKA" (impreza integracyjna) 22.01.2011r Oddział PTTK Oddział, Prezesi Kół
2. Poznajemy miasta GOP'u - Ruda Śl. cz IV - Bielszowice (wycieczka krajoznawcza środkami komunikacji miejskiej) 19.02.2011r Oddział PTTK Oddział, Prezesi Kół
3. Poznajemy miasta GOP'u - Tarnowskie Góry (wycieczka krajoznawcza środkami komunikacji miejskiej) 19.03.2011r Oddział PTTK Oddział, Prezesi Kół
4. IV Złaz Oddziałów PTTK woj. Śląskiego - Cieszyn 2011 16.04.2011r Oddział PTTK Oddział, Prezesi Kół
5. Niedziela Palmowa - Opole - Bierkowice (wycieczka krajoznawcza) 17.04.2011r Oddział PTTK Oddział, Prezesi Kół
6. Spotkanie z Wiosną Turystów Świętochłowic - okolice Kłobucka (spacer szlakami Wyżyny Krak-Częst.) 01.05.2011r Oddział PTTK Oddział, Prezesi Kół
7. "Spotkanie Na Skałce Seniorów PTTK" (impreza integracyjna) 07.05.2011r Oddział PTTK Oddział, Prezesi Kół
8. Śląsk Czesko-Morawski - Opawa - Novy Dvr (arboretum) 15.05.2011r Oddział PTTK Oddział, Prezesi Kół
9. Złaz Górski Turystów Świętochłowic - Kotlina Jeleniogórska / Karkonosze 23-26.06.2011r Oddział PTTK Oddział, Prezesi Kół
10. Beskid Mały - Magurka 17.07.2011r Oddział PTTK Oddział, Prezesi Kół
11. Jura Krakowsko - Częstochowska - Olkusz - zamek Rabsztyn 04.08.2011r Oddział PTTK Oddział, Prezesi Kół
12. Zlot Górski miejskiego Koła PTTK dawnej Kop. POLSKA - Beskid Niski - Bardejov /Słowacja - (wycieczka turystyczno-krajoznawcza) 09-11.09.2011r Miejskie Koło PTTK dawnej kop. "POLSKA" Miejskie Koło PTTK, Prezes Koła
13. Światowy Dzień Turystyki (impreza integracyjna) 01.10.2010r Oddział PTTK Oddział, Prezesi Kół
14. Beskid Śląski - Wisła (wycieczka poc. osob. - spacer po uzdrowisku) 16.10.2011r Oddział PTTK Oddział, Prezesi Kół
15. Poznajemy miasta GOP'u - Siemianowice Śląskie (wycieczka krajoznawcza środkami komunikacji miejskiej) 29.10.2011r Oddział PTTK Oddział, Prezesi Kół
16. Poznajemy miasta GOP'u - Zabrze - Biskupice (wycieczka krajoznawcza środkami komunikacji miejskiej) 19.11.2011r Oddział PTTK Oddział, Prezesi Kół


Zapraszamy w szeregi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego!!!


Aby zapisać się do PTTK. Konieczny jest: dowolny dokument potwierdzający tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30x40 mm i gotówka do opłacenia składki i wpisowego.


Wpisowe wynosi:


10 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,

6 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),

5 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.


Składka roczna:


36 zł - składka normalna

18 zł - składka ulgowaWidzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman