Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Miasto >> Programy unijne >> Mapy akustyczne dla miasta Świętochłowice

Mapy akustyczne dla miasta Świętochłowice

Konieczność opracowania map akustycznych miast wynika z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem miasta powyżej 100 tys. mieszkańców zobowiązane są do wykonania mapy akustycznej do 2012 roku, a rok później powinny opracować program ochrony środowiska przed hałasem. W przypadku mniejszych miast, rozstrzygający jest zapis o konieczności posiadania takich map, zawarty w Programie ochrony środowiska dla danej gminy.

Projekt o nazwie „Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska-dla miasta Świętochłowice” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013. Projekt oszacowano na 1 mln 145 tys. 790 zł. Świętochłowice otrzymają dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. prawie 974 tys. zł., pozostałe 15% będzie pochodzić z budżetu gminy.

Mapa akustyczna zostanie sporządzona na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska i ma objąć zasięgiem cały obszar miasta. Szczególną uwagę należy skupić na terenach najbardziej zagrożonych w związku z lokalizacją w pobliżu uciążliwych źródeł hałasu. Są to najbardziej uczęszczane drogi ( w tym: Drogowa Trasa Średnicowa, ul. Bytomska, ul. Chorzowska, ul. Katowicka, ul. Szpitalna, ul. Wyzwolenia, ul. W.Polskiego, ul. Metalowców, ul. Śląska, ul. Krasickiego, ul. Korfantego, ul. Mickiewicza oraz ul. Przemysłowa) oraz linia kolejowa biegnąca przez środek miasta. Istotnymi źródłami hałasu są także tereny przemysłowe, wśród nich tereny w zachodniej części miasta położone przy ul. Chorzowskiej i Przemysłowej, tereny przemysłowe byłej Huty Florian (obecnie Mittal Steel) oraz kopalni KWK Polska położone przy ul. Metalowców, tereny ZUT Zgoda położone w południowej części miasta przy ul. Wojska Polskiego.

W ramach projektu wykonywane będą prace pomiarowo-badawcze, w niektórych punktach całodobowo, w innych natomiast w określonych godzinach dnia lub nocy. Na ich podstawie opracowana zostanie dokumentacja i mapa wykonana w systemie informatycznym. Prace nad mapami akustycznymi zakończą się w trzecim kwartale 2010 roku. Dostęp do nich będą mieli wszyscy mieszkańcy miasta.

W wyniku realizacji projektu nastąpi ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacjach inwestycji gdyż mapy akustyczne posłużą m.in. do projektowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Baza monitorująca poziom hałasu w mieście będzie stanowiła podstawę do instalowania ekranów dźwiękochłonnych, dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów oraz zmiany przebiegu ruchu drogowego. Ponadto mapy akustyczne będą stanowiły zbiór danych do opracowań środowiskowych.

Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman