Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Miasto >> Programy unijne >> Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd w Świętochłowicach

Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd w Świętochłowicach

Projekt realizowany jest w ramach działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 891 695,54 zł.


Źródła finansowania:

• 757 941,21 zł - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

• 133 754,33 zł - środki własne gminy Świętochłowice.


Opis projektu:

Koncepcja e-Urzędu wnosi wiele nowych elementów do sposobu funkcjonowania urzędu administracji publicznej. E-urząd to urząd dostępny drogą elektroniczną, w którym można załatwić sprawy niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu. W e-Urzędzie obsługa interesantów odbywa się na bieżąco. Uzyskanie informacji, złożenie wniosku, załatwienie i monitorowanie sprawy odbywa się zdalnie, wygodnie, bezpiecznie i terminowo, zgodnie z procedurami.

Zakres naszego projektu obejmuje budowę zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym (back-office). W ramach tej operacji zostanie stworzony System Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz Komponent Komunikacyjny do Portalu e-Usług zawierający Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Projekt docelowo zakłada przyłączenie do systemu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim), uzupełniającego e-Urząd i realizującego funkcjonalność front-office.

Dzięki programowi SEKAP w kwietniu 2008 roku do jednej sieci zostały podłączone 54 urzędy z terenu Województwa Śląskiego. W efekcie przedsiębiorcy i obywatele, nie wychodząc z domu, mogą załatwiać kilkanaście różnego rodzaju spraw urzędowych. Chodzi m.in. o meldunek, formalności związane z zakładaniem firmy, a także koncesje i zezwolenia. Co więcej, zainteresowani mogą kontrolować on-line przebieg załatwiania ich spraw przez urząd.

Projekt będzie realizowany w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej, Harcerskiej, Plebiscytowej oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na III kwartał 2010 roku.


Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman