Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Urząd Miejski >> Miejski Rzecznik Konsumentów

         Miejski Rzecznik Konsumentów
mgr Rafał Makosz


Urząd Miejski w Świętochłowicach
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice
pokój 16
tel.: (032) 3491-910, fax.: (032) 3491-812
e-mail: r.makosz@swietochlowice.pl

Przyjmowanie stron:
wtorek i czwartek: 10.00 - 14.00

Zakres prowadzonych spraw:
 • bezpłatne porady konsumenckie i informacja prawna w zakresie ochrony interesów Konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów Konsumentów,
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.
 • Wymagane dokumenty:

  W celu zgłoszenia skargi konsumenckiej mieszkańcy Świętochłowic powinni stawić się osobiście do Miejskiego Rzecznika Konsumentów wraz z wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprawy tj.:
 • paragonem, fakturą Vat potwierdzającą zakup,
 • umową, która została zawarta z przedsiębiorcą,
 • zgłoszeniem reklamacyjnym oraz opinią rzeczoznawcy (jeżeli została wystawiona),
 • pełną korespondencją, która sprawy dotyczy.
 • Należy dostarczyć również kopie niniejszych dokumentów, które pozostają w biurze rzecznika.

  Opłaty:

  Nie podlega opłacie skarbowej.

  Termin i sposób załatwienia sprawy:

  Według kolejności zgłoszeń.


  Miejski Rzecznik Konsumentów reprezentuje stanowisko Konsumenta i w drodze mediacji stara się przekonać przedsiębiorcę do polubownego rozstrzygnięcia powstałego sporu. Niejednokrotnie przedsiębiorca, który nie respektuje uprawnień konsumenckich, jest pouczony w zakresie obowiązujących przepisów.


  W przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sprawy Konsument może dochodzić swych roszczeń w postępowaniu sądowym, przed właściwym miejscowo sądem powszechnym.

  Stały Polubowny Sąd Konsumencki rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami (sklepy lub zakłady usługowe), jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Sąd konsumencki rozstrzyga najczęściej spory drobne, choć istotne z punktu widzenia interesu kupującego. Wartość przedmiotu sporu nie jest ograniczona określoną kwotą. W przypadku braku zgody przedsiębiorcy na skierowanie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego - Konsumentowi pozostaje możliwość złożenia pozwu w sądzie powszechnym.

  Podstawa prawna:

  ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. , nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

  Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
  © 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman