Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Urząd Miejski >> Oferty pracy

Oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice
w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze - pobierz


Zarządzenie nr 393/10 Prezydenta Miasta Świetochłowice z dnia 20.07.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzednicze - pobierz

Zarządzenie nr 417/10 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6.8.2010 w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach - pobierz

Zarządzenie nr 613/10 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6.8.2010 w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach - pobierz


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz


Dyrektor Gimnazjum nr 5 im. Marii Dulcissimy Hoffmann w Świętochłowicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

głównego księgowego na 8/8 etatu

SzczegółyPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

poborcy w Wydziale Podatków i Egzekucji Administracyjnej
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach

SzczegółyDyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Świętochłowicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

głównego księgowego

Szczegóły
Lista kandydatów


Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

głównego specjalisty w Wydziale Funduszy Europejskich
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach

Szczegóły
Wynik naboruKomendant Straży Miejskiej w Świętochłowicach ogłasza nabór kandydatów ogłasza nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska strażnicze

aplikantów

w Straży Miejskiej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54a

Szczegóły
Lista kandydatówDyrektor Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Świętochłowicach ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko kierownicze

Głównego księgowego
w Zespole opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Świętochłowicach ul. Czajora 3

Szczegóły
Wyniki naboruDyrektor Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Świętochłowicach ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko

Referenta
w Zespole opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Świętochłowicach ul. Czajora 3

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

zastępcy naczelnika Wydziału Organizacji i Zamówień Publicznych
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

głównego specjalisty w Wydziale Funduszy Europejskich
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektora
w Referacie Informatyki
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektora Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Świętochłowicach

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

zastępcy naczelnika Wydziału Promocji Miasta
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach

Szczegóły
Wynik naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektora ds. kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych
w Wydziale Geodezji i Kartografii
– Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach

Szczegóły
Wynik naboruDyrektor Gimnazjum nr 4 im. Śląskich Twórców w Świętochłowicach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze
głównego księgowego
w Gimnazjum nr 4 im. Śląskich Twórców w Świętochłowicach

SzczegółyPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

głównego specjalisty
w Referacie Informatyki
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektora
w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach

Szczegóły
Wynik naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach przy ul. Harcerskiej 1

SzczegółyPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

naczelnika Wydziału Finansowego
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach ul. Katowicka 54

Szczegóły
Wynik naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektora ds. administrowania, zarządzania i utrzymania dróg
w Wydziale Dróg i Mostów

w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach ul. Katowicka 54

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

Szczegóły
Wynik naboruKOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
inspektor ds. kadrowo – księgowych
w Straży Miejskiej w Świętochłowicach

ul. Katowicka 54a

Szczegóły
WynikiPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektora ds. architektury i budownictwa
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach ul. Katowicka 54

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektora ds. praw jazdy w Wydziale Komunikacji
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach ul. Katowicka 54

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach

Szczegóły
WynikiPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

radcy prawnego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach ul. Katowicka 54

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektora ds. dowodów osobistych
w Wydziale Spraw Obywatelskich

w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach ul. Katowicka 54

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

zastępcy naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach ul. Katowicka 54

Szczegóły
WynikiPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektora ds. funduszy unijnych w Referacie Funduszy Europejskich
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach ul. Katowicka 54

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Komendanta Straży Miejskiej w Świętochłowicach

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

głównego specjalisty ds. analiz urbanistycznych i rent planistycznych w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach ul. Katowicka 54

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach ul. Katowicka 54

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

zastępcy naczelnika
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia

w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach ul. Katowicka 54

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

młodszego referenta ds. egzekucji administracyjnej
w Wydziale Podatków i Egzekucji Administracyjnej

w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach ul. Katowicka 54

Szczegóły
Wyniki naboruDyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko:

Referent/Inspektor
w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Świętochłowicach

Szczegóły
Wyniki naboru
Wyniki naboru (2)Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko kierownicze:

Główny Księgowy
w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Świętochłowicach

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach ul. Katowicka 54

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Dyrektora Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

młodszego referenta ds. postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Wydziale Świadczeń Społecznych


Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektora ds. mapy numerycznej
w Wydziale Geodezji i Kartografii –
Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

Szczegóły
Wyniki naboruPrezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektora ds. kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych
w Wydziale Geodezji i Kartografii –
Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

Szczegóły
Wyniki naboru


Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman