Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Urząd Miejski >> Karta 3+

Karta "Trzy plus"

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 139/2011 z dnia 11.04.2011r. określony został wzór karty „Trzy Plus” oraz wniosku o wydanie karty w ramach Programu „Trzy Plus”. Program przyjęty uchwałą Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych (tj. mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko się uczy lub studiuje), rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie Miasta Świętochłowice, oraz podopiecznych całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej z siedzibą w Świętochłowicach. Ma on na celu wspieranie oraz propagowanie pozytywnego wizerunku takich rodzin. Program „Trzy Plus” umożliwia w/wym. beneficjentom bezpłatny wstęp na pływalnie miejskie oraz lodowisko miejskie, a także płatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez jednostki budżetowe i samorządowe instytucje kultury Miasta Świętochłowice.Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z w/wym. ulg jest Karta „Trzy Plus” wydawana na okres do osiągnięcia pełnoletności dla nieletnich beneficjentów programu, oraz na okres 2 lat dla osób pełnoletnich. Kartę „Trzy Plus” będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej, rodziny zastępczej oraz podopieczny całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej z siedzibą w Świętochłowicach, na podstawie wniosku złożonego przez rodzica, opiekuna prawnego lub dyrektora całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej z siedzibą w Świętochłowicach.


Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach bądź przesłać do Urzędu Miejskiego na adres: ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

2) w przypadku rodzin zastępczych - kserokopia decyzji Prezydenta Miasta w sprawie przyznania pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

3) w przypadku podopiecznych całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej - kserokopia skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej.Pobierz wniosek

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 139/2011

Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/62/11

Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman