Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Urząd Miejski >> Władze Miasta

Prezydent Miasta

Dawid Kostempski

Z wykształcenia jest prawnikiem i menadżerem. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, a także w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.


Był radnym Rady Miasta Katowice kadencji 2002-2006 i 2006-2010, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Skarbu.


W latach 2004 -2009 był dyrektorem Biura Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, następnie prezesem Polskiej Techniki Górniczej S.A., zajmującej się wspieraniem polskiego górnictwa i przemysłu okołogórniczego.


W grudniu 2010 roku Dawid Kostempski został prezydentem Świętochłowic, w których się wychowywał i kształcił. Od marca 2011 roku jest również przewodniczącym Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.


Dawid Kostempski działa na rzecz kultywowania śląskich tradycji, rozwoju regionu oraz promowania wartości chrześcijańskich. Jest członkiem Akcji Katolickiej w Województwie Śląskim i Związku Górnośląskiego.


Jako prezydent stawia na współpracę ponad podziałami. Wśród priorytetów obecnej kadencji wymienia m.in. poprawę infrastruktury kulturalnej i sportowej, pozyskiwanie środków zewnętrznych służących rozwojowi miasta, promocję terenów inwestycyjnych, rozwinięcie współpracy miasta z policją w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.


Prezydent Kostempski jest żonaty, ma syna Dawida. Wolne chwile spędza aktywnie, grając w tenisa ziemnego, piłkę nożną lub pływając. Interesuje się polską literaturą współczesną oraz kinem europejskim.


Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Aleksandra Skowronek

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Prawa i Administracji. Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach a także Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.


Doświadczenie zawodowe i społeczne zdobyła pracując od 1992r. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska gdzie pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych a następnie Zastępcy Prezydenta Miasta ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych.


Wrażliwa na problemy ludzkie, otwarta na innowacje oraz zdecydowana w działaniu. Prywatnie żona i matka.


Zainteresowania: ogrodnictwo, literatura, muzyka.
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.


Posiada szerokie doświadczenie legislacyjne nabyte w pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwie Finansów oraz Rządowym Centrum Legislacji. Jako legislator przygotowywał m.in. rządowe projekty nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Prawo bankowe oraz projekt ustawy o kredycie konsumenckim.


Autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.


Posługuje się biegle językiem angielskim, dobrze rosyjskim, obecnie uczy się języka niemieckiego. Interesuje się sportem oraz historią.


Skarbnik Miasta

Agata Ślęzak

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 1996 roku uzyskała tytuł magistra ekonomii. W 2002 roku ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej – w zakresie „Zarządzanie w administracji publicznej” oraz w 2004 roku studia podyplomowe w Regionalnym Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach w zakresie „Kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1998 roku pracując w prywatnej firmie działającej na rynku finansowym.


Doświadczenie zawodowe w zakresie finansów publicznych, w tym samorządowych zdobyła w Urzędzie Miejskim w rodzinnym mieście Sławkowie, gdzie w latach 1999-2001 pełniła funkcję Kierownika Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego, a następnie przez ponad 10 lat Skarbnika Miasta - którą pełniła do kwietnia 2011 roku.


Prywatnie jest żoną i matką trójki dzieci.Jej pasją jest zwiedzanie odległych zakątków świata i prowadzenie aktywnego trybu życia.

Sekretarz Miasta

Ewa Jakubowska

Z wykształcenia Pani Sekretarz jest pedagogiem i ekspertem w zakresie obronności państwa. Ukończyła studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji państwowej. Pracowała m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej i Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Kontroli i Audytu.

Interesuje się kinem europejskim, militariami i rozwojem interpersonalnym.

Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman