Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Urząd Miejski >> Wybory 2007

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów
do składów obwodowych komisji wyborczych

Prawo zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, zarówno w odniesieniu do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP jak i wyborów Prezydenta RP, przysługuje wyłącznie właściwym komitetom wyborczym.

Lista zarejestrowanych komitetów wyborczych, posiadających takie uprawnienia, dostępna jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w przypadku wyborów do Sejmu RP i Senatu RP upływa 21 września 2007 r.Inne informacje i dokumenty

Obwieszczenie z dnia 8 września 2007r w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.


Uchwałę nr LIII/393/06 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/375/2002 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie stałych obwodów głosowania na obszarze miasta Świętochłowice.


Uchwała nr XII/83/07 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 13 września 2007r, w sprawie utworzenia na obszarze miasta Świętochłowice odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu nr 2 oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej pn. "Złota Jesień" dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczonych na dzień 21 października 2007 roku.


Wzór zgłoszenia kandydata do komisji obwodowej.


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17 września 2007 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Świętochłowice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku


Komunikat nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 14 września 2007r


Komunikat Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Katowicach z dnia 19 wrzesnia 2007r w sprawie dyzurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach


Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. (stan na 19 września 2007 r.)


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2007 r.o jednolitych numerach dla okręgowych list kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.


Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice, nr 253/07 z dnia 1.10.2007 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarzadzonych na 21.10.2007

załącznik do zarządzenia


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.


Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman